Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Промяна в route6 ripedb обекта 2a01:288:8000::/48

Публикувана на: 2 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

 1. Описание

 2. Шаблон за изтриване на обекта 2a01:288:8000::/48

 

1. Описание

Промяната засяга описанието на обекта. Въведено е описанието "Backbone Network". Промяната е извършена чрез електронно подписан шаблон, както е описано в статията "Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация".

 

2. Шаблон за промяна на обекта 2a01:288:8000::/48

route6:     2a01:288:8000::/48
descr:     Backbone Network
origin:     AS5421
mnt-by:     AS5421-MNT
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20070214
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20071102
source:     RIPE

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict