Лична страница на Веселин Колев

Последна промяна: 5 януари 2009г.

 

Технически публикации

Технически бележки

Презентации

RPM пакетно хранилище за Red Hat Enterprise Linux

Провеждани от мен обучения

Галерии

Текущи валидни OpenPGP сертификати

RSS емисииRSS емисии

Достъпност и съвместимост

Лиценз за използване и разпространение на съдържанието

OpenPGP подписано съдържание

Контакти

 

Тази страница домува на сървър в мрежата на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", доколкото цялото й съдържание е или свързано с конкретни технически задачи, решавани от мен за мрежата на Университета, или е насочено към развитие на студентите, занимаващи се с мрежи, комуникации и решения с отворен код. Страницата не предоставя под никаква форма комерсиално съдържание, политическа позиция или лична информация. Благодарен съм на всички колеги от Университета, с които през годините обменяхме свободно знания, опит, поставяхме си и решавахме нови технически задачи и изграждахме университетската мрежа такава, каквато трябва да бъде - сигурна и свободна. Искам да изкажа искрена благодарност на ръководството на УИЦ в лицето на доц. Красен Стефанов и Стефан Димитров, които позволиха внедряването на смели и дори революционни идеи и концепции, чрез които мрежата на Университета се превърна в една от най-добре функциониращите и сигурни академични мрежи в България.

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1