Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Роботът за управление на записите в RIPE DB не валидира подписани заявки генерирани чрез SHA512

Публикувана на: 31 октомври 2007 г.

 

Съдържание:

  1. Описание на проблема

  2. Коригиране на статията

 

1. Описание на проблема

Ако се следва изложеното в статията "Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация", би следвало да може да се изпраща подписана заявка за промяна на обект в ripedb, която да поддържа SHA512 хеширане. Оказва се, че към момента робота за управление на базата не валидира подобни заявки.

 

2. Коригиране на статията

Версия 1.4 на статията "Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация" е направена с отчитане на изложения проблем.

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict