Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Анализ на ограничено обявяване на префикси между граничните маршрутизатори на AS5421 и AS8866

Публикувана на: 20 юни 2008 г.

 

Съдържание:

 1. Увод

 2. Префикси, които липсват в сесиите на БТК към AS5421 (СУ) и AS6802 (ACAD), но се получават от граничните маршрутизатори на AS8866 (БТК)

 3. Префикси, които липсват в сесиите на БТК към AS5421 (СУ), но се получават от граничните маршрутизатори на AS8866 (БТК) и се обявяват към граничните маршрутизатори на други автономни системи

 4. Некоретна агрегация на обособени субпрефикси

 

1. Увод

По време на отдпадането на свързаността с основния транзит на AS5421 (СУ), който е AS6802 (ACAD), се установи, че резервния транзит AS8866 (БТК), не подава пълната BGP информация, която следва да подава по договор. Граничните маршрутизатори на AS5421 получават от тези на AS8866 непълна BGP сесия, в която отсъстват около 23 000 префикса. Доколкото БТК нямаха адекватна техническа реакция, се наложи мрежовите оператори на AS5421 сами да извършат анализ на проблема. Резултатите са представени в тази бележка.

 

2. Префикси, които липсват в сесиите на БТК към AS5421 (СУ) и AS6802 (ACAD), но се получават от граничните маршрутизатори на AS8866 (БТК)

Има огромно количество префикси, които се получават чрез BGP сесиите от транзитните доставчици на БТК към граничните маршрутизатори на AS8866. Те обаче, поради някаква неизвестна причина, не се обявяват по BGP сесиите между граничтните маршрутизатори на AS8866 и тези на AS5421 и AS6802. Например такъв е префиксът 222.124.210.0/24.

Ето резултатите от проверката за 222.124.210.0/24 върху Looking Glass инструмента на БТК, достъпен на адрес http://www.btc-net.bg/lg1/lg.pl:

BGP routing table entry for 222.124.210.0/24, version 369945084
Bestpath Modifiers: always-compare-med, deterministic-med
Paths: (4 available, best #1)
Multipath: iBGP
 Advertised to update-groups:
   7     10     11     18     19     21     22    
 702 701 3356 7473 7713 17974, (Received from a RR-client)
  213.71.171.157 (metric 30) from 212.39.70.119 (212.39.70.119)
   Origin IGP, metric 0, localpref 101, valid, internal, best
   Community: 1:8866 11:8866 702:8866
 702 701 3356 7473 7713 17974
  213.71.171.157 (metric 30) from 212.39.70.84 (212.39.70.84)
   Origin IGP, metric 0, localpref 101, valid, internal
   Community: 1:8866 11:8866 702:8866
   Originator: 212.39.70.119, Cluster list: 212.39.70.84
 3549 7473 7713 17974, (Received from a RR-client)
  67.17.193.65 (metric 11) from 212.39.70.118 (212.39.70.118)
   Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal
   Community: 1:8866 11:8866 3549:8866
 8866 9050 12956 7473 7713 17974
  193.231.103.43 from 193.231.103.43 (193.231.103.202)
   Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, external
   Community: 1:8866 11:8866 9050:8866

А по-долу е полученият отговор при проверката за този префикс върху граничния маршрутизатор на AS5421 с BGP ID 62.44.127.1:

# sh ip bgp 222.124.210.0/24

BGP routing table entry for 222.124.210.0/24
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
 Advertised to non peer-group peers:
 62.44.127.11 62.44.127.15 62.44.127.16 62.44.127.19 62.44.127.23 62.44.127.43
 6802 20965 3549 7473 7713 17974, (Received from a RR-client)
  194.141.252.21 (metric 20) from 62.44.127.21 (62.44.127.21)
   Origin incomplete, localpref 50, valid, internal, best
   Community: 5421:6802
   Last update: Thu Jun 19 10:30:48 2008

[root@border-secondary ~]# vtysh -c "sh ip bgp 222.124.210.0/24"
BGP routing table entry for 222.124.210.0/24
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
 Advertised to non peer-group peers:
 62.44.127.11 62.44.127.15 62.44.127.16 62.44.127.19 62.44.127.23 62.44.127.43
 6802 20965 3549 7473 7713 17974, (Received from a RR-client)
  194.141.252.21 (metric 20) from 62.44.127.21 (62.44.127.21)
   Origin incomplete, localpref 50, valid, internal, best
   Community: 5421:6802
   Last update: Thu Jun 19 10:30:48 2008

Вижда се, че този префикс се получава само през BGP сесията с граничните маршрутизатори на AS6802, но не и през тази с граничните маршрутизатори на AS8866, както би следвало да бъде. Беше установено, че всички префикси, които граничните маршрутизатори на AS8866 получават от граничните маршрутизатори на AS702 (Verizon) не се обявяват в BGP сесията с граничните маршрутизатори на AS5421. Т.е. не се обявяват всички пътища с начало "8866 702".

 

3. Префикси, които липсват в сесиите на БТК към AS5421 (СУ), но се получават от граничните маршрутизатори на AS8866 (БТК) и се обявяват към граничните маршрутизатори на други автономни системи

Пример за подобна ситуация е префиксът 85.120.71.0/24. Този префикс се получава от граничните маршрутизатори на AS8866 и се подава на техен клиент, какъвто е Академичната мрежа (AS6802). Този факт е установен по информация от наличната BGP сесия между граничните маршрутизатори на AS5421 и AS6802.

Ето резултатите от проверката за 85.120.71.0/24 върху Looking Glass инструмента на БТК, достъпен на адрес http://www.btc-net.bg/lg1/lg.pl:

BGP routing table entry for 85.120.71.0/24, version 357817958
Bestpath Modifiers: always-compare-med, deterministic-med
Paths: (4 available, best #2)
Multipath: iBGP
 Advertised to update-groups:
   7     10     11     18     19     21     22    
 3549 3356 30890 39278, (Received from a RR-client)
  67.17.193.65 (metric 11) from 212.39.70.118 (212.39.70.118)
   Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal
   Community: 1:8866 11:8866 3549:8866
 702 3356 30890 39278, (Received from a RR-client)
  213.71.171.157 (metric 30) from 212.39.70.119 (212.39.70.119)
   Origin IGP, metric 0, localpref 101, valid, internal, best
   Community: 1:8866 11:8866 702:8866
 702 3356 30890 39278
  213.71.171.157 (metric 30) from 212.39.70.84 (212.39.70.84)
   Origin IGP, metric 0, localpref 101, valid, internal
   Community: 1:8866 11:8866 702:8866
   Originator: 212.39.70.119, Cluster list: 212.39.70.84
 8866 9050 30890 39278
  193.231.103.43 from 193.231.103.43 (193.231.103.202)
   Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external
   Community: 1:8866 11:8866 9050:8866

По-долу е изведена налична информация за префикса 85.120.71.0/24 върху граничния маршрутизатор на AS5421 с BGP ID 62.44.127.1:

# sh ip bgp 85.120.71.0/24

BGP routing table entry for 85.120.71.0/24
Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table)
 Advertised to non peer-group peers:
 62.44.127.11 62.44.127.15 62.44.127.16 62.44.127.19 62.44.127.21 62.44.127.23 62.44.127.43
 6802 8866 9050 30890 39278, (Received from a RR-client)
  194.141.252.21 (metric 20) from 62.44.127.21 (62.44.127.21)
   Origin IGP, localpref 50, valid, internal
   Community: 5421:6802
   Last update: Thu Jun 19 10:30:51 2008

 6802 8866 9050 30890 39278
  194.141.252.93 from 194.141.252.93 (194.141.252.13)
   Origin IGP, localpref 80, valid, external, best
   Community: 6802:200
   Last update: Wed Jun 18 10:13:53 2008

Пояснение към информацията: Префиксът 85.120.71.0/24 се обявява по двете BGP сесии, които AS5421 има с граничния маршрутизатор на AS6802.

Остава неизяснен въпроса защо след като се подава чрез BGP към други клиенти на БТК, този префикс не се подава по съществуващата BGP сесия с граничния маршрутизатор на AS5421. Подобен проблем има с всички префикси, които граничните маршрутизатори на AS8866 получават от тези на AS9050 (ROMTELECOM S.A), т.е. пътища с начало "8866 9050".

 

4. Некоретна агрегация на обособени субпрефикси

Съществува и трети тип проблеми, които се отнасят до некоректна агрегация на субпрефикси. За пример ще бъде даден префиксът 38.0.0.0/8 и негови субпрефикси. Самият префикс 38.0.0.0/8 се обявява коректно през BGP сесията между граничните маршрутизатори на AS5421 и AS6802. Ето резултатът от проверката извършена върху граничния BGP маршрутизатор на AS5421 с BGP ID 62.44.127.1:

# sh ip bgp 38.0.0.0/8

BGP routing table entry for 38.0.0.0/8
Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table)
 Advertised to non peer-group peers:
 62.44.127.11 62.44.127.15 62.44.127.16 62.44.127.19 62.44.127.21 62.44.127.23 62.44.127.43
 6802 20965 1299 174, (Received from a RR-client)
  194.141.252.21 (metric 20) from 62.44.127.21 (62.44.127.21)
   Origin IGP, localpref 50, valid, internal
   Community: 5421:6802
   Last update: Thu Jun 19 10:30:47 2008

 8866 8400 174
  213.16.50.201 from 213.16.50.201 (212.39.70.84)
   Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
   Community: 5421:8866
   Last update: Wed Jun 18 19:51:01 2008

Вижда се коректното подаване на префикса и по двете BGP сесии.

Проблемно е обаче обявяването на субпрефиксите на адресния блок 38.0.0.0/8. За да бъдат снети всякакви съмнения относно неправилността на субпрефиксиране на този /8 сегмент, се използва информацията от WHOIS услугата на RIR ARIN. Ето я и нея:

$ whois3 -h whois.arin.net 38.0.0.0

...
NetRange:  38.0.0.0 - 38.255.255.255 
CIDR:    38.0.0.0/8 
NetName:  PSINETA
NetHandle: NET-38-0-0-0-1
Parent:   
NetType:  Direct Allocation
NameServer: NS.PSI.NET
NameServer: NS2.PSI.NET
Comment:  Reassignment information for this block can be found at
Comment:  rwhois.cogentco.com 4321
RegDate:  1991-04-16
Updated:  2005-10-05
...

Информацията показана по-горе означава, че блокът адреси 38.0.0.0/8 не е монолитен, а е допуснато вътрешно субпрефиксиране. Информация за субпрефиксите следва да се търси по протокола whois чрез изпращане на заявки до порт 4321/tcp на хоста rwhois.cogentco.com. Това, което граничните маршрутизатори на БТК или евентуално техни доставчици извършват е, да не допускат субпрефиксиране чрез някаква филтрация, с което "изкривяват" маршрутизацията. Ето пример с префикс 38.112.107.0/24. Той не се приема или не се получава в рамкитена сесията между граничните маршрутизатори на AS8866 и граничните маршрутизатори на AS5421. В същото време информация за този префикс има върху всички колектори на RIR RIPE, обединени в единна информационна система на адрес http://www.ris.ripe.net. Този префикс се получава от граничните маршрутизатори на AS5421 само и единствено по BGP сесията с граничните маршрутизатори на Академичната мрежа (AS6802). Ето информация от граничния маршрутизатор на AS5421 с BGP ID 62.44.127.1:

# sh ip bgp 38.112.107.0/24

BGP routing table entry for 38.112.107.0/24
Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table)
 Advertised to non peer-group peers:
 62.44.127.11 62.44.127.15 62.44.127.16 62.44.127.19 62.44.127.21 62.44.127.23 62.44.127.43
 6802 20965 6509 26677 32756, (Received from a RR-client)
  194.141.252.21 (metric 20) from 62.44.127.21 (62.44.127.21)
   Origin IGP, localpref 50, valid, internal
   Community: 5421:6802
   Last update: Thu Jun 19 10:30:47 2008

 6802 20965 6509 26677 32756
  194.141.252.93 from 194.141.252.93 (194.141.252.13)
   Origin IGP, localpref 80, valid, external, best
   Community: 20965:6509
   Last update: Wed Jun 18 10:13:47 2008

При подобно запитване, извършено чрез Looking Glass инструмента на БТК, достъпен на адрес http://www.btc-net.bg/lg1/lg.pl, не се получава информация за наличие на префикса 38.112.107.0/24, а директорно се извежда информация за адресния блок /8:

BGP routing table entry for 38.0.0.0/8, version 379530076
Bestpath Modifiers: always-compare-med, deterministic-med
Paths: (4 available, best #1)
Multipath: iBGP
 Advertised to update-groups:
   2     4     5     7     12     15     18    
   19     21     22    
 8400 174
  212.200.237.129 (metric 3) from 212.39.70.84 (212.39.70.84)
   Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
   Community: 1:8866 11:8866 8400:8866
 3549 174, (Received from a RR-client)
  67.17.193.65 (metric 11) from 212.39.70.118 (212.39.70.118)
   Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal
   Community: 1:8866 11:8866 3549:8866
 8866 9050 3257 174
  193.231.103.43 from 193.231.103.43 (193.231.103.202)
   Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external
   Community: 1:8866 11:8866 9050:8866
 6453 174, (Received from a RR-client)
  80.231.78.13 (metric 11) from 212.39.70.119 (212.39.70.119)
   Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal
   Community: 1:8866 11:8866 6453:8866

 

Ето информация и за субпрефиксирането, така както ARIN са указали това чрез препратка към базта на Cogentco:

$ whois3 -h rwhois.cogentco.com -p 4321 38.112.107.0/24

%rwhois V-1.5:0010b0:00 rwhois.cogentco.com
38.112.107.0/24
network:ID:NET-26706B0018
network:Network-Name:NET-26706B0018
network:IP-Network:38.112.107.0/24
network:Postal-Code:P3A-3V8
network:State:ON
network:City:Sudbury
network:Street-Address:1400 Barrydowne Rd.
network:Org-Name:Cambrian College of Applied Arts and Technology
network:Tech-Contact:ZC108-ARIN
network:Updated:2007-09-17 15:32:59
network:Updated-by:jknowles

%ok

Изключително неприятен факт е, че или БТК или техен транзитен доставчик извършва волно или не филтрация на субпрефикси (при това с първоизточници различни автономни системи, съответно AS174 за блока /8 и AS32756 за блока с /24), и така извършва агрегиране, което е в разрез с каквато и да е добра практика.

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict