Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Промени в mntner ripedb обекта AS5421-MNT

Публикувана на: 2 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

 1. Описание

 2. Шаблон за промяна на mntner обекта AS5421-MNT

 

1. Описание

Промените засягат паролата на обекта и удостоверяването чрез X.509 сертификат. Паролата е сменена поради давност. X.509 сертификатът е сменен с този в обекта X509-1546 поради изтичането на срока на използване на сертификата в X509-996. Промяната е извършена чрез електронно подписан шаблон, както е описано в статията "Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация".

 

2. Шаблон за промяна на mntner обекта AS5421-MNT

mntner:     AS5421-MNT
descr:     University of Sofia - mntner object for AS5421
admin-c:    KS2437-RIPE
tech-c:     SD2427-RIPE
tech-c:     GN1498-RIPE
tech-c:     VK1242-RIPE
mnt-nfy:    as5421@uni-sofia.bg
upd-to:     as5421@uni-sofia.bg
auth:      X509-1546
auth:      PGPKEY-A038775B
auth:      MD5-PW $1$Q8K8/RM8$s9o48F6r8dsLWHtgvDa5E/
mnt-by:     SU-MNT
mnt-by:     AS5421-MNT
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20060719
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20060919
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20070212
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20071102
referral-by:  SU-MNT
source:     RIPE

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict